تخصص ها و توانایی ها

شرکت کوشا فن پیام نوین با استفاده ازنيروي انساني آموزش ديده , مجرب  و جوان توانائي انجام كامل كليه مراحل تكوين و توليد يك محصول ( قطعه و مجموعه ) پرسي و مونتاژي شامل موضوعات زير را دارد :

1 - مشاركت در طراحي قطعه و يا مجموعه.

2 - تهيه و تدوين مدارك فني.

3 - طراحي فرايندهاي توليدي بهره ور.

4 - طراحي و ساخت قالب ، فيكسچرهاي توليد و ابزارهاي كنترلي

5 - پرسكاري

6 - تجهيزات جوشكاري و نقطه جوش.

7 - سختکاری با استفاده از کوره های الکتریکی.

8 - سری تراشکاری.

اين شركت در حال حاضر داراي حدود 40% ظرفيت خالي در تمام خطوط توليدي مي باشد.