مشتریان

در حال حاضر شركت کوشا فن پیام نوین دارای 18 مشتري ميباشد و در حال تولید و انجام تأمین محصولات آنها میباشد . 

مشتريان شرکت عبارتند از شرکت های  :

 • مژده وصل شیراز
 • شگرف ابزار فارس
 • پلاسکوکار سایپا
 • سایپاآذین
 • کروز
 • سازه پویش
 • محورسازان
 • سندن ايرانیان
 • صندلی پارس
 • شاخص
 • ایران لوازم قطعه 
 • والافن
 • برنز
 • مهرخواه 
 • سرو صنعت سپاهان 
 • ساپکو 
 • کیان خودرو نوین
 • ...