خط مشی شرکت

شركت کوشا فن پیام نوین درزمینه توليد انواع قطعات و مجموعه های فلزی در صنعت خودرو و سایر صنایع مرتبط، با هدف تعهد بر بهبود مستمر همراه با اثربخشی سیستم مدیریت  کیفیت  در  تمامی  فعاليتها ، توسعه فرهنگ كيفيت ، آموزش و مشاركت كاركنان و افزايش رضايت مشتريان از طريق کاهش ضایعات تا رسيدن به ضايعات صفر ، بهبود   تحويل به موقع محصولاتو ارائه  قيمت مناسب جهت محصولات ‏، مشغول فعالیت می باشد .

مديريت ارشد شركت اعتقاد  دارد كه رضايت مشتري ، محصول رضايت كاركنان  بوده  و توليد محصول با كيفيت ، راز موفقيت هر واحد توليدي در بازارهاي جهاني مي باشد  و با اين بينش كه در اقتصاد جهاني شده­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ي امروز ،  رسيدن به سطح استانداردهاي بين المللي ،  آرماني است كه تنها  در  چهارچوب  استراتژيك  انديشيدن  ،  عمل  نمودن  بدان  و در پرتو مشارکت کلیه سطوح سازمانی حاصل می شود، لذا الگوي اجرايي استاندارد ISO/TS16949:2009 وISO9001:2008  همراه با الزامات خاص مشتریان (در صورت وجود) ،جهت نیل به اهداف برگزیده شده است و در اين راستا خود را متعهد به استقرار اثربخش  الزاامات استاندارد و الزامات خاص مشتريان مي داند .

تمامي  همكاران  موظفند  فعاليت­هاي خود را در جهت تحقق اهداف طرح­ریزی شده  در كليه سطوح سازماني ، همراه با توسعه فرهنگ کیفیت  و بهبود مداوم در تمامی فرایند ها در قالب این الگو به انجام رسانند . به منظور حصول اطمينان ازتداوم اثربخشي سيستم مديريت كيفيت،عملكرد سيستم ازطريق برگزاري جلسات بازنگري مديريت در دوره هاي سالانه مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته و در صورت نیاز بازنگری می گردد .

 


گواهی نامه ها