دستگاه ها و تجهیزات

در شركت کوشا فن پیام نوین دستگاهها و تجهيزات متنوع و مختلفي براي تحقق امر توليد و ارائه خدمات به شرح زير مورد استفاده قرار مي گيرد :

  •  دستگاههاي پرس ضربه اي از 6تن تا 120 تن
  •  دستگاههاي گيوتين جهت برش ورقهاي بنديل و رول
  •  دستگاههاي تراش
  •  دستگاههاي پرس جوش نقطه اي ثابت
  •  کورهای حرارتی
  •  ماشین آلات قالبسازی
  •  کمپرسور های